UMÍSTĚNÍ KOUPACÍHO SUDU

Úvod / UMÍSTĚNÍ KOUPACÍHO SUDU

Stabilní podklad je důležitý.

umisteni_sudu

Zde to je o vašem zhodnocení. Důležitý je výhled na okolí a soukromí. Oba atributy jsou důležité.

Další doporučení
  • Spaliny vycházející z kouřovodu by neměly obtěžovat Vaše okolí.

  • Koupací sud umístěný pod přesahem střechy může být ohrožen spadem sněhu.

  • Provoz sudu z hlediska vzdálenosti zdroje vody a možnost odtoku vody.

  • Umístění sprchy v blízkosti koupacího sudu je praktické.

  • V zimních měsících oceníte umístění koupacího kádě v blízkosti domu.

  • Umístění za větrem lze také doporučit. Zajistí Vám zároveň určité soukromí.

  • Promyšlené umístění zvýší využitelnost.

umisteni_sudu

Stabilní podklad je důležitý, protože celková hmotnost vodou naplněného koupací kádě se blíží ke 3 tunám.

Podklad:

  • Lze použít betonové dlaždice, položeně na štěrkové základně.
  • Velikost podkladové plochy min. 4,1 x 4,1m.
  • Podkladová plocha musí být v rovině

Odvod vody z Koupacího sudu může být zajištěn hadicovým nebo trubkovým systémem do kanalizace

Pod koupací kádí musí být zachována konstrukční odvětrávací mezera pro zajištění proudění vzduchu pode dnem.

Upozornění: konstrukce kádě je pevná a samonosná s podmínkou umístění na pevný a staticky jistý podklad. Jakékoli sesedání, nebo naklánění plochy podkladu z vodorovné pozice je pro statickou pevnost a únosnost Koupacího sudu nebo jeho částí nepřípustné.